Mục tiêu

– Thúc đẩy trao đổi ý tưởng và xúc tiến thành lập các chủ đề nghiên cứu liên ngành.

– Tìm kiếm cơ hội kết nối giữ các nhà khoa học trong trường và các nhà khoa học có quan tâm trong và ngoài ĐHQG-HCM

– Tăng cường giao lưu hợp tác KH&CN và chuyển giao công nghệ giữa các nhà khoa học Trường ĐH KHTN và các doanh nghiệp.

– Phổ biến và chia sẻ thông tin KH&CN, ý tưởng nghiên cứu và công nghệ.

– Thúc đẩy hoạt động KH&CN triển khai và gắn với thực tiễn.

Nội dung

  • Trình bày và thảo luận các vấn đề KHCN, gặp gỡ và giao lưu giữa các nhà khoa học của các ngành và chuyên ngành khoa học khác nhau.
  • Phòng KHCN phụ trách giới thiệu Nội dung, công tác tổ chức và dẫn chương trình cho các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ.

Buổi sinh hoạt gồm hai phần:

  • Phần một: Một nhà khoa học sẽ trình bày một báo cáo tối đa là 30 phút với chủ đề KHCN mang tính liên ngành, đa lĩnh vực hoặc chủ đề KHCN được quan tâm nhiều. Sau báo cáo, Câu lạc bộ sẽ thảo luận chung quanh chủ đề đã được trình bày trong vòng 1 giờ.
  • Phần hai: Câu lạc bộ thảo luận tự do về các vấn đề KHCN trong vòng 1 giờ. (Trong buổi sinh hoạt có phục vụ thức ăn nhẹ và nước giải khát).– Sau mỗi buổi sinh hoạt Phòng KHCN chịu trách nhiệm viết tổng kết về buổi sinh hoạt (bao gồm các ý tưởng nghiên cứu, các đề xuất, các hoạt động KHCN khác… ) và gửi cho các thành viên tham gia buổi sinh hoạt. Phòng KHCN có trách nhiệm cùng các thành viên quan tâm đến một ý tưởng, chủ đề cụ thể tìm các phương án triển khai và đề xuất lên Ban giám hiệu để có các hỗ trợ cần thiết.

Ban điều hành

1. GS.TS. Trần Linh Thước, Hiệu trưởng – Trưởng ban
2. TS. Trần Văn Mẫn, Trưởng phòng KHCN – Phó  ban Thường trực
3. TS. Nguyễn Hoàng Chương, P. Trưởng phòng KHCN – Phó ban

Trang chủ: https://www.hcmuns.edu.vn/