Skip to content Skip to navigation

Trang Chủ

Cơ sở chính:

227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Tổng đài điện thoại: (08)62884499 – (08)73089899

Điện thoại: (08) 38 353.193

Fax: (08) 38 350. 096

Cơ sở 2

Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 38 962.823 - 38 967.366

Fax: (84.8) 38 967.365